91. díl Baru: Vana, Shakespeare a Toni Wolfová

06.09.2021

Červená Karkulka a vlk sbírají odpadky a venčí psa. Prvňáček močí na školu již první den. Ředitelka a starosta hovoří k žákům. Deváťák má mikinu s nápisy fuck fuck, ale roušku nemá. Já nemám klíče ... ne tohle není žádný snový obraz, tohle je obraz prvního září u nás ve škole.

A mám nový kancl, prostorný a cizí ... S balkonem a vanou.Opravdu, prostor vznikl z bývalé školky, tedy kromě pidizáchodů je tady taky koupelna s vanou. A balkon. Mohla bych tu tajně kouřit (když žáci nade mnou na záchodku kouří zcela nepokrytě) anebo by za mnou mohli lézt milenci. Mohla bych si užít balkónovou scénu.

Kde ses tu vzal? A proč jsi přišel? Mluv!

Zahradní zeď je vysoká a strmá,

A toto místo smrt, když uvážíš,

Kdo jsi, kdyby te zastihl někdo z našich.

Na křídlech lásky přeletěl jsem zeď.

Let lásky nezastaví ani hradby.

Co láska může, to i udělá,

A tvoji příbuzní mi nezabrání.

Musím si sem koupit nějaké sladkosti. Mám to blíže na kafe, ale dál k lidem, asi budu dost vysedávat ve sborovně. Mám nový sešit na nový školní rok, černý sešit ... ale doufám, že nový školní rok černý nebude.

A mám staronovou vášeň, o kterou se s Vámi ráda podělím. O dědečkovi Jungovi a jeho mocných poselstvích už jsem Vám psala. A bylo by jich mnohem více. Ale objevila jsem někoho minimálně stejně báječného. A seznámím Vás. Tohle je Toni Wolfová.

Toni Wolfová má hezké dětství, ale možná právě proto, když umře její táta, zdepresivní. A tak jí maminka ve 22 letech přivede ke Carlu Gustavovi (rok 1910, jemu je 35 a už má 3 děti) do analýzy. On ji léčí, pomůže jí, a objeví její bystrý intelekt a analytický talent. O pár let později pomáhá v analýze a cestě do nevědomí ona jemu. O pět let později spolu také spí (tedy v knihách se píše, že mají intimní tělesný vztah), což nikoho nepřekvapuje, protože etika v dobách prvních analytiků nebyla úplně "svazující". S Toni vlastně dobře vychází i Carlova žena Emma, se kterou měl nakonec dětí pět. Toni Wolf s Jungem pracuje až do své smrti, nikdy nebude mít děti, ale postaví spolu dům a jednou budou mít spolu dokonce společnou vizi. Když navštívili Ravennu, viděli v chrámu fantastickou mozaiku, těšili se z ní a prohlíželi si jí. Až později zjistili, že mozaika shořela už před mnoha lety. Když si nad ní povídali, prostě tam už dávno nebyla... Jung o tom napsal, že to byl jeden z nejsilnějších zážitků, které kdy v životě měl. Tak tohle jsou drby hlavně pro bulvár. Důležité je ale říct, že Toni pro nás ženy udělala obrovský objev. Popsala čtyři ženské archetypy. Čtyři "Strukturní formy ženské duše". Čtyři polohy, které v sobě máme, ale ne všech jsme si vědomy. Matka. Hetéra. Amazonka. Médium. To všechno jsme my ženy. Všechny tyhle části jsou v nás. Jen některou máme silnější a na některou zapomínáme. Cestou k sobě pak můžeme i tuhle naši součást resuscitovat. Něco Vám o nich povím. Třeba Vás okouzlí jako mě.

Matka - Hetéra - Amazonka - Médium 

Všechny potřebujeme všechny čtyři své součásti. S některými jsme v kontaktu, ale jiné pokulhávají. Matka a Hetéra se realizují v osobních vztazích. Amazonka a Médium ve vztahu ke světu.

Začneme v osobních vztazích.

Matka: tahle naše část pečuje o druhé, o děti i muže, realizujeme se v pomáhajících profesích. Náš instinkt podporuje vše, co žádá růst. Jsme schopny starostlivosti a soucitu, jsme laskavé. Ale vůbec to neznamená, že musíte mít děti. Matka (včetně té Boží) je zdrojem ochrany a její kult je mocný. Naším stínem pak je úzkostlivá péče i ve chvíli, když už nás objekt naší péče nepotřebuje a vlastně jeho nevědomé zneschopňování. Znám nejednu matku, která svou péčí syna málem zabila. Udržovala ho v neschopné závislosti anebo si do svých dcer projikovala svá přání. Mateřská moc je nejsilnější. Je to krásné i nebezpečné. Má to světlo a stín jako všechno. Matkou je Panna Marie, princezna Diana a možná i učitelka Vašich dětí.

Opakem matky je Hetéra: Hetéra představuje milostný příběh oddání se muži. Hetéra je milenka, gejša, můza, víla i kurtizána. Hetéra je tatínkova dceruška (jako Toni), kterou od malička lákal mužský svět více než ženský. Přátelství, filozofie, duchovní život i tělesná vášeň. A taky panenka Barbie (!). Úkolem hetéry je udržet si vlastní identitu, práci a tvořivou osobnost. Jejím stínem je totiž podlehnutí muži. A utrpení. Pro muže je totiž mnohdy vztah méně důležitým a pro Hetéru je rozhodující. Může pro něj obětovat všechno - postavení, práci, touhu mít děti. A nebo má spoustu dětí jenom proto, že si to přeje její muž. Nebo podlehne množství vztahů a stále něco hledá. Hetéřin stín je, že nedospěje. Hetérou je Máří Magdalena stejně jako Marilyn Monroeová.

Ve vztahu ke světu pak v sobě máme zárodky Amazonky i Média.

Amazonka je nezávislá a soběstačná. Jejím cílem je úspěch a efektivita. Ví, co chce. Rozvíjí svou osobnost a je oběma nohama na zemi, ukotvená v tomto světě. Cítí se nezávislá na pudech i duševních hnutích. O Amazonce bych mohla vyprávět. Amazonka je odvážná, cestuje a sportuje, udržuje rodinný život i kariéru. Muži jsou pro Amazonku partneři. Jejím stínem je, že jí chybí trpělivost. Je neklidná, chce všechno hned dokonalé, může potlačovat své problémy, ubližovat si svými výkony a "přepálit to". Její temnou stránkou může být boj s muži, soupeření, a to, že si z rodiny vlastně udělá zaměstnance. Efektivní, samozřejmě. Amazonkami jsou královna Viktorie, Milada Horáková a Pipi Dlouhá Punčocha.

Její protiváhou v kontaktu se světem je Médium. Zatímco Amazonka v nás žije ve světě, který nazýváme reálným, Médium nás spojuje s nevědomím a mystičnem. Médium některé věci prostě ví, protože k němu či skrze něj promlouvají. Médium v nás se ozývá, když cítíme Boží dotek. Když nás něco mocně zasáhne. Ta božská ingredience v umění je vlastností Média. To. Ono. Média jsou vizionářky, spiritistky, vědmy a čarodějnice. A histeriónky, řekl by psychiatr. A opravdu dobré herečky. Médium to cítí a ví. Ale neví, jak to, že ví. Prostě ví. Stínem a nebezpečím Média je, že se ztratí ve "světě tam mimo". Že neudrží jednu nohu na našem břehu. Že se zblázní. Že bude pochybným individuem. Že se bude cítit vyvolena. Tohle totiž není její osobní osud, to skrze ni jen promlouvá kolektivní nevědomí. Nebezpečí je, pokud podlehne temné moci a zneužije své schopnosti pro pomstu. Všichni v sobě máme světlo i temnotu. I Médium. Žena Médium může u mužů vycítit a oživovat duševní obsahy, může přinášet inspiraci, ale také zkázu. Může zavléct muže jako bludička nebo Siréna do bažin. Médii jsou svatá Terezie z Ávily, léčitelka Echo Bodinová i "Margitina" kartářka Silvie Rey.

Není důležité se nacpat do jedné škatulky. Naopak. Duchovní růst znamená poznat všechny své součásti a pěstovat i ty nejslabší. Zalévat je a dávat jim prostor. Díky, Toni.

Tak to je dneska všechno. Jako Matka a úča jsem Vám to tady vylíčila, abych o Vás pečovala a vychovávala Vás. Jako Hetéru mne fascinují příběhy, v tom skryté, a touha po oddané lásce a vášni. Jako Amazonka říkám, holky, pochlapte se, tohle Vám udělá dobře a posune Vás to dál. A jako Médium přiznávám, že je v tom něco božského. A že je nesmírně důležité, že mne to začalo zajímat právě teď.

A co Vy?

Kdy jste Matkou?

Kdy Hétérou?

Kdy Amazonkou?

A kde bloudí Vaše Médium?

A kterou část je třeba zalévat?

Uff. To je otázek.